Terms of Stay

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby, doba zaczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. Aktualne opisy poszczególnych apartamentów oraz ich wyposażenia znajdują się na stronie internetowej obiektu https://hayduk.pl .
 3. Obiekt nie posiada recepcji , wszelkie formalności załatwiane są w biurze obiektu.
 4. Obiekt zapewnia : odpowiednie warunki do wygodnego wypoczynku gościa, bezpieczeństwo oraz poufność pobytu Gościa, miłą i profesjonalną obsługę, na wyraźne życzenie Gościa  sprzątnie apartamentu oraz wymianę ręczników w trakcie pobytu dłuższego niż 1 doba.
 5. Obiekt uwzględni prośbę przedłużenia pobytu w miarę możliwości tzn w przypadku kiedy będzie dysponował wolnym apartamentem.
 6. Gość nie może przekazać opłaconego apartamentu osobom trzecim, nawet w przypadku kiedy nie wykorzystał całego opłaconego pobytu.
 7. Dzieci śpią na dostępnych łóżkach. Istnieje możliwość dostawienia łóżeczka dla niemowlęcia. Opłata jak za dostawkę. Liczba łóżeczek jest ograniczona.
 8. W obiekcie nie akceptujemy zwierząt. 
 9. W obiekcie i apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Za niezastosowanie się do zakazu gość będzie obciążony kosztami za straty poniesione przez obiekt za neutralizację zapachu dymu tytoniowego oraz koszty związane z uruchomieniem systemu przeciwpożarowego i dojazdu odpowiednich służb.
 10. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
 11. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać na jego terenie od godziny 6.00 do 20.00 .
 12. Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak ich utratę.
 13. W przypadku powstania szkody podczas pobytu, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 14. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody bądź też o jej stwierdzeniu niezwłocznie po zameldowaniu i wejściu do apartamentu. W przeciwnym wypadku gość może być zobowiązany do zapłaty za zniszczenia.
 15. Ze względów na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych np. żelazek, grzałek i innych niebędących na wyposażeniu apartamentów.
 16. Goście zobowiązani są do zamykania  drzwi wejściowych po każdym wejściu i/lub wyjściu do/z obiektu.
 17. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa ( do dyspozycji gości jest parking niestrzeżony ), jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w apartamentach.
 18. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa w zakresie wyszczególnionym przepisami Kodeksu Cywilnego w Art. 846 – 849 .  
 19. Obiekt nie przyjmuje w depozyt rzeczy wartościowych, pieniędzy, papierów wartościowych oraz innych kosztownych i wartościowych rzeczy. W przypadku ich utraty zniszczenia, obiekt nie ponosi odpowiedzialności.
 20. Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w obiekcie. 
 21. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 22. Obiekt zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu apartamentów gościom powracającym, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin pobytu.
 23. Rezerwacja apartamentu oznacza zapoznanie się i akceptację powyższego regulaminu.

  Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy ponownie!